Print designPuukukka fabric for Samuji, 2014  
(Photo: Sami Repo)


Mänty fabric for Samuji, 2015


Astrud pattern for Marimekko, 2013
Clothing design: Mai OhtaApina mugs for Kauniste, 2015Potpourri pattern for Kauniste, 2015Uninen fabric for Samuji, 2017